Ook kans op CO vergiftiging bij nieuwe ketels

Ook moderne cv-ketel geeft risico op koolmonoxide

UPDATEOok moderne en regelmatig onderhouden cv-installaties geven een risico op koolmonoxide-ongevallen. 46 procent van dit soort ongevallen gebeurt met cv-installaties, bij het merendeel daarvan gaat het om moderne en goed onderhouden toestellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Tot nog toe bestond het beeld dat dit soort ongelukken vooral veroorzaakt wordt door geisers of slecht onderhouden cv-installaties.

Koolmonoxide-ongevallen gebeuren ook veel vaker dan gedacht. Nu wordt aangenomen dat jaarlijks ten minste vijf tot tien mensen sterven door een blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide en dat hierdoor enkele honderden gewonden vallen. Maar volgens de OVV is het aantal doden en gewonden drie tot vijf keer zo groot.

Kritiek
De OVV is erg kritisch over de branche van installateurs en het stelsel van kwaliteitslabels. ,,De verschillende erkenningen, certificeringen en keurmerken geven te weinig waarborgen voor daadwerkelijke kennis en kunde van de professional die aan huis komt”, oordeelt de OVV. ,,Zo kan een bedrijf een kwaliteitslabel krijgen als het ten minste één vakbekwame medewerker in dienst heeft of is enkel lidmaatschap van een branchevereniging vereist.”

De cv-installaties zelf zijn niet beveiligd tegen foute installatie of tegen het afgeven van te veel koolmonoxide. Volgens de Nederlandse cv-ketelfabrikanten, verenigd in de VFK, is er niets mis met de ketels. ,,Die voldoen aan alle internationale wettelijke eisen. Het probleem is dat er in Nederland totaal geen eisen gesteld worden aan de mensen die de ketels ophangen. In andere landen speelt dit probleem niet”, laat een woordvoerder weten. Het bredere probleem is volgens hem dat de kennis in de installatiebranche is gedaa

Het gevaar van koolmonoxide
Koolmonoxide is een giftig gas en een sluipmoordenaar. Het komt in ons lichaam terecht door inademing. De eerste verschijnselen bij een acute blootstelling zijn hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, duizeligheid, dubbelzien, vermoeidheid, geheugenverlies en flauwvallen. Bij een lagere blootstelling kan er ook sprake zijn van een zware maag, druk op het hoofd, spierzwakte, tintelingen en stemmingsveranderingen, schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in haar rapport over koolmonoxide-ongevallen.

Mensen die blootgesteld worden aan te hoge concentraties, kunnen last krijgen van het stoppen van de ademhaling, schade aan het hart of het zenuwstelsel, inclusief de hersenen. Uiteindelijk kan iemand in coma raken en overlijden.

Een blootstelling aan een relatief lage waarde kan al gevaarlijk zijn: het kan leiden tot desoriëntatie of in slaap vallen, waardoor het slachtoffer zichzelf niet in veiligheid kan brengen en verder bedwelmd kan raken – mogelijk met de dood tot gevolg.

Toezicht ondermaats
Volgens de OVV is ook het toezicht vanuit de branche ondermaats en zijn regulering en toezicht vanuit de overheid noodzakelijk. De afgelopen jaren is volgens de OVV juist ingezet op deregulering en is de verantwoordelijkheid bij consumenten en de branche gelegd.

De installatiebranche reageerde woensdag op het nieuws door aan te kondigen dat zij maatregelen gaat nemen om de koolmonoxideproblemen met cv-installaties terug te dringen.

De belangenclub wil vooral dat de vakbekwaamheidseisen van monteurs en het toezicht op de naleving worden aangescherpt. UNETO-VNI gaat op korte termijn voorstellen doen hierover aan de betrokken ministers. Volgens de organisatie hebben de problemen van koolmonoxide te maken met de installatie van de ketels, niet met de apparaten zelf. Volgens het OVV-rapport ligt het probleem ook weldegelijk bij de apparaten, omdat ze niet zijn beveiligd tegen foute installatie of tegen het afgeven van te veel koolmonoxide.

Volgens Titia Siertsema, voorzitter van de branchevereniging, heeft het overgrote deel van de installateurs de zaken goed voor elkaar. ,,Verreweg de meeste bedrijven leveren iedere dag opnieuw goed, veilig en verantwoord werk af. Maar dat is voor ons niet genoeg. Ieder ongeluk is er één te veel”, zegt de voorzitter.

Het ministerie van Volksgezondheid, dat door de OVV wordt opgeroepen tot regulering en toezicht, kon woensdag nog geen inhoudelijke reactie geven.

Koolmonoxidemelder
Consumenten die zich willen wapenen tegen koolmonoxidevergiftiging, kunnen dat doen door een koolmonoxidemelder op te hangen, al blijkt volgens de OVV uit recent onderzoek dat 40 procent van die toestellen niet goed uit de test kwam. Daarnaast is voldoende ventilatie en goed onderhoud van levensbelang.

https://www.ad.nl/nieuws/ook-moderne-cv-ketel-geeft-risico-op-koolmonoxide~a7424f31/