Heeft de huidige cv ketel toekomst?

Energiebesparing bij warmtevoorziening en gebruik warm water

In de woningbouw is veel energie te besparen als we goed inspelen op ontwikkelingen in de warmtevraag. Zo neemt het energiegebruik voor verwarming af terwijl de piekvraag naar warm water sterk is gestegen. De ooit zo voortreffelijke combiketel is niet meer efficiënt. Dit blijkt uit onderzoek van BuildDesk Benelux, in opdracht van Agentschap NL. Wat betekenen dergelijke resultaten voor de verwarmings- en warmwatersystemen?

De warmtevraag neemt af, met name door een betere isolatie van woningen. Daarmee is minder vermogen van de installatie nodig. De piekvraag naar warm tapwater neemt echter toe, onder meer door luxe douche- en badsystemen. Dit heeft tot gevolg dat het energiegebruik voor de warmtevoorziening sterk afneemt, terwijl het voor warm water ongeveer gelijk is gebleven. Hierdoor wordt de invloed van warm tapwatergebruik op het totaalrendement van een installatie groter. Een andere relevante ontwikkeling is dat de huishoudens steeds kleiner worden en het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt. Dit betekent meer ‘gestapelde bouw’ waar vaak sprake is van collectieve warmtesystemen, ook voor warm water.

Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat we goed moeten kijken naar de beste mogelijkheden voor de opwekking van warmte en warm water om energie te besparen. Met welke systemen bereiken we het meeste rendement?

Besparingsmogelijkheden
Uit het onderzoek komen veel besparingsmogelijkheden en -tips naar voren. De belangrijkste op een rij:

Kies bij voorkeur voor individuele systemen in plaats van collectieve systemen. Deze hebben de minste warmteverlies.
De overgang van boilersystemen en stadsverwarming naar een ander systeem levert een energiebesparing op. De grootste besparing is te bereiken bij een overgang naar systemen met een warmtepomp of zonnecollectoren. Het gaat om een mogelijke besparingen van circa 20 tot 29 GJ/jaar.
Houd afstanden tussen opwekking, opslag en tappunten klein. Als de afstand tussen opwekking en tappunt voor warm water groot is, kies dan een lokaal systeem, zoals een efficiënte close-inboiler om warmteverlies te voorkomen.
Denk in verband met verschillende soorten warmwatergebruik (in keuken en badkamer) in concepten en niet alleen in rendementen van toestellen.

Bron Agentschap NL
Ministerie van Economische zaken,
Landbouw en inovatie