Installaties waterzijdig inregelen

Heeft u een installatie die waterzijdig ingeregeld moet worden en u heeft hier niet de meter voor dan kan WTA van Eijsden u terzijde staan. Wij werken met een meter van Broen (door VSH geleverd) en kunnen zowel op de meeste strang regelafsluiters de druk en de flow meten. Als u het bestek heeft kunt u ons inschakelen om voor u dit volgens bestek in te regelen. U krijgt van ons een oplever formulier waar de positie en gegevens opstaan.
Wij komen helaas nog te vaak tegen dat de installaties wel keurig in gemonteerd maar eigenlijk nooit is ingeregeld. Wij kunnen u daar mee terzijde staan!

WMV_2398